New Templates by Blue host
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie
  • Msze Święte w naszym kościele
  • Wspólnoty działające przy naszej parafii
  • Ogłoszenia parafialne
  • Wydarzenia w parafii
  • Sakramenty święte

"Okazujmy sobie wzajemnie jak najwięcej miłości."- o. Pio

Co słychać na kapucyni.pl

Start

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
  • Maryja jest figurą Adwentu. Kościół w tym okresie liturgicznym pragnie przypomnieć nam o podwójnym znaczeniu przyjścia Chrystusa. Więcej