New Templates by Blue host
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie
  • Msze Święte w naszym kościele
  • Wspólnoty działające przy naszej parafii
  • Ogłoszenia parafialne
  • Wydarzenia w parafii
  • Sakramenty święte

"Módl się do Boga z wielkim zaufaniem."- o. Pio

Co słychać na kapucyni.pl

Start

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
  • Tłum jest zdumiony rozmnożeniem chleba, ale prawdziwym darem Jezusa jest pełnia życia: Jezus zaspokaja także najgłębszy głód sensu życia, głód Boga. Więcej