New Templates by Blue host
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie
  • Msze Święte w naszym kościele
  • Wspólnoty działające przy naszej parafii
  • Ogłoszenia parafialne
  • Wydarzenia w parafii
  • Sakramenty święte

"Zniechęcenie, którego doświadczasz, pochodzi od szatana."- o. Pio

Co słychać na kapucyni.pl

Start

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
  • W parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu uroczyście obchodzone było 25-lecie służby kapłańskiej kapucyna, brata Zbigniewa Kołodziejczyka. Więcej