New Templates by Blue host
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie
  • Msze Święte w naszym kościele
  • Wspólnoty działające przy naszej parafii
  • Ogłoszenia parafialne
  • Wydarzenia w parafii
  • Sakramenty święte

"Ciągle pamiętaj, że Bóg widzi wszystko!"- o. Pio

Co słychać na kapucyni.pl

Bracia Mniejsi Kapucyni - Pokój i dobro

  • W dniach 20-22 listopada bracia z VI roku Postnowicjatu i WSD udali się w odwiedziny do pierwszej kapucyńskiej wspólnoty obrządku greckokatolickiego