1% na Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

01
1% podatku = 100% DOBRA

1% podatku to mało, by zmienić świat, wiele, by odmienić czyjąś historię… nieustannie przekonujemy się o tym w kapucyńskim Dziele Pomocy św. Ojca Pio.

– Nie da się tego powiedzieć, co to jest mieszkanie. Jeszcze to do mnie nie dotarło, może dopiero dotrze, ale gdzie bym nie był… zawsze wracam do mieszkania z wielkim zadowoleniem… – mówi Pan Wojciech, do niedawna bez domu.  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od kilkunastu lat wspiera osoby takie, jak pan Wojciech – bezdomne i zagrożone bezdomnością. Obecnie pod opieką Dzieła znajduje się ponad 1500 potrzebujących. Z myślą o nich w 2010 i 2013 roku w Krakowie zostały otwarte dwa, specjalistyczne Centra Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. W Centrach tych osoby bezdomne mogą otrzymać wsparcie doraźne: zjeść ciepły posiłek, umyć się, skorzystać z pomocy medycznej, wyprać odzież, mogą także liczyć na długofalowe wsparcie specjalistów: pracowników socjalnych, prawników, doradców zawodowych, terapeutów, kapłanów. Dodatkowo Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi mieszkania wspierane i chronione, w których kilkadziesiąt osób bezdomnych na nowo uczy się prowadzenia domu. Dzięki tej wszechstronnej pomocy Dzieła wiele osób bezdomnych odzyskało samodzielność i powróciło do godnego, pełnego życia w społeczeństwie.

Każdego miesiąca w Centrach Dzieła Pomocy św. Ojca Pio: 

475 konsultacji specjalistycznych
405 kg wydanej odzieży
412 kąpieli w łaźni
3360  posiłków w jadłodajni
1600 kg wypranej odzieży
250 wizyt lekarskich

Bezdomność to wielki dramat człowieka pozostawionego samemu sobie… bo nie mieć domu to nie posiadać również wszystkiego co na ten dom się składa: wody, prądu, a przede wszystkim bliskości drugiego człowieka. Dzięki wsparciu i otwartości Darczyńców w Dziele Pomocy św. Ojca Pio każdego roku udaje się odmienić wiele ludzkich historii na lepsze.

 Twój 1% odmienia historie osób bez domu na lepsze!

Aby w tym roku przekazać 1 % swojego podatku, wystarczy wypełniając rozliczenie podatkowe w odpowiedniej rubryce wpisać numer Dzieła Pomocy św. Ojca Pio: KRS 00 00 21 72 72. Pomocą w rozliczeniu może być też bezpłatny program do rozliczeń podatkowych PITy2016 Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS, który znajduje się na stronie internetowej Dzieła: www.dzielopomocy.pl/.