logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Wspólnota Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie


br. Michał Kiełbasa
kapłan, mgr teologii, gwardian klasztoru i proboszcz parafii

Urodzony 4 grudnia 1984 r. Do zakonu wstąpił w 2003 r., śluby wieczyste złożył 19 marca 2010 r., święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 2011 r.
Imieniny: 29 września


br. Patryk Jankiewicz
kapłan, mgr teologii, wikary klasztoru i parafii

Urodzony 5 września 1962 r. Do zakonu wstąpił w 1982 r., śluby wieczyste złożył 19 marca 1988 r., święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1989 r.
Imieniny: 17 marca


br. Łukasz Sokołowski 
– kapłan

Urodzony 20 czerwca 1936 r. Do zakonu wstąpił w 1952 r., śluby wieczyste złożył 21 czerwca 1957 r., święcenia kapłańskie otrzymał 20 września 1961 r.
Imieniny: 18 października

Ochal Jozef

 

br. Józef Ochałkapłan

Urodzony 25 stycznia 1936 r. Do zakonu wstąpił w 1953 r., śluby wieczyste złożył 3 września 1957 r., święcenia kapłańskie otrzymał 24 stycznia 1959 r.
Imieniny: 19 marca


br. Wit Urbanik
– kapłan, dr teologii

Urodzony 20 lipca 1940 r. w Krakowie Olszanicy. Do zakonu wstąpił w 1959 r., pierwsze śluby złożył 31 sierpnia 1960 r., śluby wieczyste 15 września 1965 r., święcenia kapłańskie otrzymał 20 kwietnia 1968 r.
Imieniny: 15 czerwca


br. Ewaryst Kutrzuba 
– kapłan

Urodzony 5 listopada 1940 r. w Dębicy-Gawrzyłowej (woj. podkarpackie). Do zakonu wstąpił w 1959 r., pierwsze śluby złożył 8 października 1960 r., śluby wieczyste 15 września 1965 r., święcenia kapłańskie otrzymał 20 kwietnia 1968 r.
Imieniny: 26 października


br. Krzysztof Bierówka 
– kapłan

Urodzony 26 grudnia 1943 r. w Bogdanówce (woj. małopolskie). Do zakonu wstąpił w 1960 r., pierwsze śluby złożył 29 sierpnia 1961 r., śluby wieczyste 15 września 1965 r., święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1969 r.
Imieniny: 25 lipca

Kania Jan
br. Jan Kania 
– kapłan, mgr teologii

Urodzony 25 sierpnia 1963 r. Do zakonu wstąpił w 1983 r., śluby wieczyste złożył 18 marca 1989 r., święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1990 r.
Imieniny: 29 sierpnia

Uram Jerzy


br. Jerzy Uram 
– kapłan, dr teologii fundamentalnej

Urodzony 23 kwietnia 1969 r. Do zakonu wstąpił w 1988 r., śluby wieczyste złożył 19 marca 1994 r., święcenia kapłańskie otrzymał 22 kwietnia 1995 r.
Imieniny: 23 kwietnia


br. Zenon Pieprzak 
– kapłan, dr teologii

Urodzony 11 grudnia 1969 r. w Ropczycach (woj. podkarpackie). Do zakonu wstąpił w 1989 r., pierwsze śluby złożył 23 września 1990 r., śluby wieczyste 18 marca 1995 r., święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1996 r.
Imieniny: 22 grudnia

 


br. Krzysztof Kazubowski 
brat zakonny

Urodzony 25 października 1968 r. Do zakonu wstąpił w 1994 r., śluby wieczyste złożył 18 marca 2000 r.
Imieniny: 25 lipca

 


br. Tomasz Olejnik 
– kapłan, lic. teologii pastoralnej

Urodzony 24 sierpnia 1980 r. Do zakonu wstąpił w 1999 r., śluby wieczyste złożył 19 listopada 2006 r., święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 2007 r.
Imieniny: 22 września

 

Starzec Boguslaw
br. Bogusław Starzec 
– brat zakonny

Urodzony 28 lipca 1971 r. Do zakonu wstąpił w 2000 r., śluby wieczyste złożył 19 marca 2007 r.
Imieniny: 23 września

 


br. Dariusz Korman 
– brat zakonny

Urodzony 25 stycznia 1975 r. Do zakonu wstąpił w 2002 r., śluby wieczyste złożył 19 marca 2009 r.
Imieniny: 19 grudnia

 

Skoczylas Mateusz
br. Mateusz Skoczylas 
– kapłan, mgr teologii

Urodzony 25 września 1987 r. Do zakonu wstąpił w 2010 r., śluby wieczyste złożył 20 marca 2017 r., święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 2018 r.
Imieniny: 21 września