Czuwanie ze Słowem Bożym

rzymianie

Bracia Kapucyni i wspólnoty parafialne zapraszają na Czuwanie ze Słowem Bożym. Jest to nasza odpowiedź na trwający X Tydzień Biblijny (15-22 kwiecień).

Chcemy:

  • Zasłuchać się w treść Listu św. Pawła do Rzymian, który jest prawdziwą perełką nauczania chrześcijańskiego w najnowszym przekładzie dynamicznym tzw. Biblia NPD (http://biblianpd.pl/pl/)
  • Poznać głębiej naukę Apostoła o usprawiedliwieniu i darze Ducha Świętego, która stanowi fundament naszej wiary
  • Uwielbić Pana w Słowie i Jego żywej obecności wśród nas

Kiedy: Sobota, 21 kwietnia 2018 r.

Godzina: 19.15

Gdzie: Kościół Braci Kapucynów