New Templates by Blue host
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie
  • Msze Święte w naszym kościele
  • Wspólnoty działające przy naszej parafii
  • Ogłoszenia parafialne
  • Wydarzenia w parafii
  • Sakramenty święte

"Pokój jest wstępem do wiecznej radości."- o. Pio

Co słychać na kapucyni.pl

Bracia Mniejsi Kapucyni - Pokój i dobro

  • Słowa rozpoczynające adhortację apostolską Evangelii gaudium były tematem kazania wielkopostnego, które wygłosił br. Raniero Cantalamessa OFMCap.