New Templates by Blue host
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie
  • Msze Święte w naszym kościele
  • Wspólnoty działające przy naszej parafii
  • Ogłoszenia parafialne
  • Wydarzenia w parafii
  • Sakramenty święte

Co słychać na kapucyni.pl

Start

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
  • 1 listopada ponownie poprowadziła nas na cmentarze pamięć, wdzięczność i miłość do tych, którzy zostali tam pogrzebani. Więcej

  • Dzień 29 listopada 2014 roku oznacza 35. rocznicę ustanowienia Świętego Franciszka Patronem Ekologii. Zapraszamy do włączenia się w obchody rocznicy. Więcej

  • W dniach 7–9 listopada 2014 roku w krakowskiej Olszanicy odbyły się dni skupienia wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej Tau „Celle di Cortona”. Więcej