New Templates by Blue host
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie
  • Msze Święte w naszym kościele
  • Wspólnoty działające przy naszej parafii
  • Ogłoszenia parafialne
  • Wydarzenia w parafii
  • Sakramenty święte

"Cierpliwość i stałość to dwie cnoty, które bardzo podobają się Bogu."- o. Pio

Co słychać na kapucyni.pl

Start

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
  • Ojciec Święty wyraził gorące pragnienie, aby relikwie św. Pio z Pietrelciny były wystawione w Bazylice Watykańskiej w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym. Więcej