New Templates by Blue host
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie
  • Msze Święte w naszym kościele
  • Wspólnoty działające przy naszej parafii
  • Ogłoszenia parafialne
  • Wydarzenia w parafii
  • Sakramenty święte

"Kto żyje miłością, żyje w Bogu, ponieważ Bóg jest miłością."- o. Pio

Co słychać na kapucyni.pl

Start

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów