New Templates by Blue host
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie
  • Msze Święte w naszym kościele
  • Wspólnoty działające przy naszej parafii
  • Ogłoszenia parafialne
  • Wydarzenia w parafii
  • Sakramenty święte

"Nigdy nie ma za dużo przygotowania się do Komunii świętej."- o. Pio

Co słychać na kapucyni.pl

Start

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
  • Pół wieku temu ofiarowali całe swoje życie Bogu. Dziś nie tylko są szczęśliwi i pełni wigoru, ale nieustannie i niestrudzenie służą bliźnim. Więcej