Jubileusz 50-lecia Parafii

50-lecie

Rok 2019 dla naszej wspólnoty parafialnej to czas wyjątkowy. Obchodzimy bowiem 50-tą rocznicę powstania naszej parafii. To szczególna okazja do tego, by uwielbić Pana Boga i wyrazić Mu wdzięczność za Jego działanie w życiu naszych parafian i za wszystko, co w tym okresie od Niego otrzymaliśmy.

W sposób uroczysty uczynimy to w niedzielę 3 lutego podczas Mszy św. o godz. 12.00 celebrowanej przez Księdza Arcybiskupa Adama Szala. Jubileusz parafii to także wyjątkowa sposobność do duchowej odnowy. W minionym roku przeprowadziliśmy renowację kościoła parafialnego. Tymczasem okresowych remontów  potrzebuje nie tylko widzialny budynek, ale także duchowy Kościół, którym jest wspólnota wiernych. W tym celu w bieżącym roku podejmiemy różne inicjatywy duszpasterskie i ewangelizacyjne, z których najważniejszą będą misje święte, zaplanowane na czas od 2 do 9 czerwca. Proszę, abyśmy otoczyli swoją modlitwą wszystkie tegoroczne dzieła parafialne oraz wielkodusznie się w nie zaangażowali, aby czas jubileuszu zaowocował w nas radykalną odnową ducha i umocnieniem więzi z Panem Bogiem.

br. Michał Kiełbasa, proboszcz