logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Kancelaria parafialna

Godziny urzędowania:

Środa: 16.00 – 17.30

Czwartek: 16.00 – 17.30

Sobota: 10.00 – 12.00

!!! W środę 20.11 i czwartek 21.11 kancelaria parafialna będzie nieczynna !!!


Tel. 13 432 13 69

W uroczystości kościelne i święta państwowe kancelaria nieczynna.

pieczec

Sprawy kancelaryjne

Sakrament chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w następujących terminach:

 I sobota miesiąca – na Mszy św. o godz. 18.30
– II niedziela miesiąca – na Mszy św. o godz. 13.30.

W uzasadnionych przypadkach udzielamy chrztu w innym terminie, po uzgodnieniu z proboszczem.

Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii parafialnej rodzice nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu. Należy wówczas przedstawić:

1. odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
2. dane osobowe rodziców (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, data i miejsce ślubu)
3. dane osobowe chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
4. jeśli kandydaci na chrzestnych są z innej parafii – zaświadczenie od własnego proboszcza, że mogą pełnić funkcję chrzestnego
5. jeśli rodzice nie należą do naszej parafii – pisemna zgoda ich proboszcza na chrzest w naszym kościele.

Przed chrztem rodzice i chrzestni uczestniczą w katechezie chrzcielnej, która odbywa się w pierwszy i drugi piątek miesiąca o godz. 19.15 w kancelarii parafialnej.

Wymagania dotyczące chrzestnych (na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego):

1. ukończone 16 lat
2. są katolikami
3. przyjęli już sakrament bierzmowania
4. prowadzą życie zgodne z wiarą

W związku z tym rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które: są niewierzące, prowadzą gorszący tryb życia, nie praktykują swojej wiary, żyją w związku niesakramentalnym, mieszkają ze sobą bez ślubu.

chrzest

Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się do kancelarii parafialnej z potrzebnymi dokumentami najpóźniej trzy miesiące przed ślubem. Wcześniej jednak warto zarezerwować datę ślubu, by uniknąć sytuacji, że termin będzie już zajęty.

Na spotkanie do kancelarii narzeczeni powinni przygotować i przynieść następujące dokumenty:

1. dokument stwierdzający tożsamość narzeczonych;
2. aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym (uzyskuje się w parafii, w której było się ochrzczonym; nie starsze niż 6 miesięcy od daty ślubu);
3. świadectwo sakramentu bierzmowania – jeśli nie odnotowano przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu;
4. świadectwo ukończenia religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej (może być świadectwo maturalne uwzględniające ocenę z religii);
5. zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – dotyczy tzw. małżeństwa konkordatowego, które ma pociągać za sobą skutki cywilne (pobierane z Urzędu Stanu Cywilnego; ważne 3 miesiące od daty wydania);
lub
w przypadku osób po ślubie cywilnym – dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;
6. zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs dla narzeczonych);
7. zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej z Poradni Rodzinnej;
8. jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii – zgodę od jednego z proboszczów na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa poza swoją parafią;
9. wdowcyakt zgonu współmałżonka z USC;

W sytuacji, gdyby nie udało się uzyskać wszystkich wymaganych dokumentów do czasu pierwszego spotkania w kancelarii (np. trwanie jeszcze katechez przedmałżeńskich), można je donieść później.

Informacje na temat Katechez przedmałżeńskich i przedślubnych prowadzonych w naszej parafii znajdują się w osobnej zakładce.

slub

Katechezy przedmałżeńskie (tzw. Kurs dla narzeczonych) i przedślubne to cykl 10 spotkań przeznaczonych dla narzeczonych, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wymagany jest jednoczesny udział w nich obojga narzeczonych.

Katechezy prowadzą bracia kapucyni przy współudziale osób z Poradni Rodzinnej. Kończą się one otrzymaniem zaświadczeń o ukończeniu Katechezy przedmałżeńskiej i Katechezy przedślubnej. Do otrzymania takich zaświadczeń wymagana jest obecność na co najmniej dziewięciu spotkaniach (nie można opuścić spotkań nr 6, 8, 10) oraz odbycie dwóch indywidualnych spotkań z doradcą rodzinnym w ustalonym z nim terminie.

Katechezy odbywają się w środy o godz. 19.00 w sali św. Franciszka, w Domu katechetycznym. Zapisu dokonuje się u prowadzących w czasie pierwszego spotkania. Nie ma możliwości dołączenia się już po rozpoczęciu cyklu katechez, trzeba wówczas czekać na kolejny cykl. Koszt uczestnictwa wynosi 170 zł od pary.

Najbliższy cykl katechez:

11 września – 13 listopada 2019 r.
Terminy spotkań: 11.09, 18.09, 25.09, 2.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 13.11

Katecheza przedślubna

Narzeczeni, którzy ukończyli już Katechezy przedmałżeńskie (tzw. Kurs dla narzeczonych) w innym miejscu i chcieliby odbyć w naszej parafii jedynie Katechezę przedślubną, również mogą to uczynić. Katechezy przedślubne obejmują:

– 3 spotkania ogólne z kapłanem i świeckim doradcą rodzinnym (w grupie innych narzeczonych) – odbywają się w drugą sobotę miesiąca o godz. 14.00 w Domu katechetycznym (spotkania są 3, a więc obejmują 3 kolejne drugie soboty miesiąca)

– 2 spotkania indywidualne z doradcą rodzinnym (każda para oddzielnie) – termin ustala się z doradcą rodzinnym.

Po odbyciu tych spotkań narzeczeni otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Katechezy przedślubnej. Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł od pary.

Terminy najbliższych Katechez przedślubnych:

14 września, 12 października, 9 listopada, 14 grudnia

Doradcy rodzinni przy naszej parafii:

p. Halina Pojnar
p. Laura Gużkowska

Slub Marty i Wojtka

Rodzina zmarłego zgłasza pogrzeb w kancelarii po uzgodnieniu wszystkich spraw z administracją cmentarza. Można to uczynić o każdej porze.

Należy wówczas przedłożyć Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Rodzina powinna być ponadto poinformowana, czy zmarły został przed śmiercią zaopatrzony sakramentami świętymi.

Jeśli osoba zmarła należała do innej parafii, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza tej parafii.

SONY DSC