Kolejna sesja Szkoły Maryi

szk_maryi

Osoby zainteresowane pogłębieniem swojego życia chrześcijańskiego zachęcamy do zaangażowania się w Szkołę Maryi, której kolejna sesja odbędzie się w dniach 8-10 marca (piątek-niedziela). Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00 w Domu katechetycznym.

Czym jest Szkoła Maryi?

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Szkoła jest formacyjną propozycją dla osób indywidualnych oraz wspólnot, prowadzącą przez 7 letni cykl formacyjny. Czerpiemy z rożnych duchowych doświadczeń Kościoła (Ruch Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, św. Franciszek, Dwanaście Kroków AA i inne). Szkoła została założona przez kapucyna br. Piotra Kurkiewicza w 1998 roku na Ukrainie i jest dziełem Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Działanie Szkoły oparte jest o filie znajdujące się w różnych miastach i krajach, które organizują 4 sesje w ciągu roku: trzy weekendowe (jesień, zima, wiosna) oraz jedną 10-dniową latem. Ponadto prowadzimy centra rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, proponujemy ,,Rok dla Jezusa” czyli roczną Szkołę Misyjną oraz sesje dla młodzieży. Szkoła jest czymś więcej niż propozycją rekolekcji, pełni rolę integrującą i inspirującą rożne środowiska w skali lokalnej, ale także międzynarodowej oraz międzykonfesyjnej, przynosząc tym samym doświadczenie żywego i dynamicznego Kościoła.

Działalność ewangelizacyjna

Działalność ewangelizacyjna Szkoły wyraża się między innymi przez: sesje Szkoły czyli w pierwszej kolejności Kerygmat głoszony z czterech perspektyw; praktykę ewangelizacyjną: ewangelizacje uliczne stanowiące integralną część sesji Szkoły; Koncerty Uwielbieniowe (na ulicach, przed Kościołami, salkach); Teatr ,,Droga” (Filia Poznań); Kursy Alfa, prowadzone przez lokalne środowiska związane ze Szkołą; Misjonarzy ze Szkoły Misyjnej podejmujących przeróżne wyzwania ewangelizacyjne (ewangelizacje uliczne lub od drzwi do drzwi, organizacja działań przy parafiach, prowadzenie kursów, etc.); Spontaniczne inicjatywy ewangelizacyjne (uliczne, wizualne, etc); Rekolekcje ,,na zaproszenie”.

Więcej na: www.maryschool.org/pl