Renowacja kościoła – projekt UE

0001

Projekt pn.: „Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane w zespole klasztornym, w skład którego wchodzą Kościół i Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie wraz z otoczeniem” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest odbudowa i zapewnienie ochrony oraz dostępności unikalnych zasobów historycznych jako atrakcji kulturalnej regionu Podkarpacia poprzez wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i budowlanych w zespole klasztornym, w skład którego wchodzą Kościół i Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie oraz konserwacja i odrestaurowanie zabytkowego wyposażenia.

Efektem projektu będzie odrestaurowanie zabytku i zapewnienie ochrony przed dalszym niszczeniem, zwiększenie wartości historyczno – artystycznej obiektu , przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie liczby odwiedzających turystów oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości i poprawa struktury zatrudnienia w otoczeniu zabytku poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

Wartość całkowita projektu, zgodnie z zawartą umowa o dofinansowanie wynosi 3 481 782,88 zł.

Wysokość dofinansowania z  Funduszy Europejskich wynosi  2 853 831,88 zł.