Szkoła Maryi – sesja podstawowa

Szkoła Maryi

Zachęcamy do zaangażowania się w Szkołę Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła, której pierwsza sesja odbędzie się w przyszły weekend. Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00 w Domu Katechetycznym.

W TRAKCIE SESJI – UWIELBIENIA, MEDYTACJE CHRZEŚCIJAŃSKIE, KONFERENCJE, EUCHARYSTIA, SAKRAMENT POKUTY, MODLITWY WSTAWIENNICZE, CZAS WOLNY NA KAWĘ, HERBATĘ I SŁODKI POCZĘSTUNEK

KIEDY?
7 grudnia 2018 r. – 9 grudnia 2018 r. (piątek – niedziela)
Rejestracja uczestników oraz uiszczenie opłaty za sesję rozpoczynają się w piątek o godzinie 17:00.
Zakończenie sesji odbędzie się w niedzielę około godziny 14:00.

GDZIE?
Dom Katechetyczny przy Klasztorze Kapucynów

KOSZT UCZESTNICTWA: 15 zł
Prosimy o zabranie na sesję: Pismo Święte, notatnik oraz długopis.

PROGRAM

PIĄTEK 
Od 17.00 – Zapisy
18.00 – Powitanie, przedstawienie
18.30 – Konferencja 1
19.15 – Uwielbienie
20.15 – Przerwa
20.30 – Konferencja 2
21.15 – Bajka
21.30 – Zakończenie

SOBOTA
9.00 – Medytacja
9.30 – Uwielbienie
10.00 – Przerwa (kawa, herbata
10.15 – Konferencja 3
11.00 – Przerwa (kawa, herbata)
11.30 – Konferencja 4
12.15 – Przerwa
12.30 – Eucharystia
13.30 – Przerwa obiadowa i czas wolny
16.00 – Konferencja 5
16.45 – Przerwa
17.00 – Spotkania w małych grupach
18.15 – Przerwa
19.00 – Uwielbienie
19.45 – Bajka
ok. 20.00 – Zakończenie

NIEDZIELA
9.00 – Medytacja
9.30 – Przerwa
10.00 – Konferencja 6.
10.45 – Przerwa
11.00 – Uwielbienie (modlitwa o wylanie Ducha Świętego)
12.00 – Konferencja 7.
13.00 – Eucharystia na zakończenie i świadectwa


Czym jest Szkoła Maryi?

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Szkoła jest formacyjną propozycją dla osób indywidualnych oraz wspólnot, prowadzącą przez 7 letni cykl formacyjny. Czerpiemy z rożnych duchowych doświadczeń Kościoła (Ruch Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, św. Franciszek, Dwanaście Kroków AA i inne). Szkoła została założona przez kapucyna br. Piotra Kurkiewicza w 1998 roku na Ukrainie i jest dziełem Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Działanie Szkoły oparte jest o filie znajdujące się w różnych miastach i krajach, które organizują 4 sesje w ciągu roku: trzy weekendowe (jesień, zima, wiosna) oraz jedną 10-dniową latem. Ponadto prowadzimy centra rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, proponujemy ,,Rok dla Jezusa” czyli roczną Szkołę Misyjną oraz sesje dla młodzieży. Szkoła jest czymś więcej niż propozycją rekolekcji, pełni rolę integrującą i inspirującą rożne środowiska w skali lokalnej, ale także międzynarodowej oraz międzykonfesyjnej, przynosząc tym samym doświadczenie żywego i dynamicznego Kościoła.

Działalność ewangelizacyjna

Działalność ewangelizacyjna Szkoły wyraża się między innymi przez: sesje Szkoły czyli w pierwszej kolejności Kerygmat głoszony z czterech perspektyw; praktykę ewangelizacyjną: ewangelizacje uliczne stanowiące integralną część sesji Szkoły; Koncerty Uwielbieniowe (na ulicach, przed Kościołami, salkach); Teatr ,,Droga” (Filia Poznań); Kursy Alfa, prowadzone przez lokalne środowiska związane ze Szkołą; Misjonarzy ze Szkoły Misyjnej podejmujących przeróżne wyzwania ewangelizacyjne (ewangelizacje uliczne lub od drzwi do drzwi, organizacja działań przy parafiach, prowadzenie kursów, etc.); Spontaniczne inicjatywy ewangelizacyjne (uliczne, wizualne, etc); Rekolekcje ,,na zaproszenie”.

Więcej na: www.maryschool.org/pl