Wesprzyj renowację naszego kościoła

0001 (5)

Rozpoczęliśmy realizację projektu renowacji naszego kościoła, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który ma na celu m.in. przywrócenie zatartych, oryginalnych walorów estetycznych świątyni, zwiększenie jej wartości historyczno-artystycznej, zapewnienie ochrony przed dalszym  niszczeniem oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace remontowo-konserwatorskie:

renowacja polichromii we wnętrzu kościoła, która będzie polegała na odsłonięciu pierwotnej warstwy z 1809 r. autorstwa A. Smuglewicza i A. Kucharskiego spod późniejszych przemalowań oraz jej pełnej konserwacji. Jaki to może przynieść efekt, można zaobserwować na przykładzie chóru zakonnego, którego malowidła już zostały poddane renowacji. Obecnie we wnętrzu świątyni widoczna jest polichromia wykonana w roku 1976 przez S. Inglota.

 renowacja frontowej elewacji kościoła, muru ze stacjami drogi krzyżowej, ogrodzenia placu kościelnego, witraża nad chórem organowym, kościelnych ławek, drzwi;

 remont furty i korytarza klasztornego znajdującego się wzdłuż kościoła;

 wykonanie nowej instalacji prądowej, nagłośnienia z pętlą indukcyjną dla niesłyszących, iluminacji wnętrza kościoła, monitoringu, systemu przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego;

 umieszczenie w wyposażeniu kościoła przenośnej, rozkładanej rampy dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.

Termin zakończenia projektu przewidziany jest na październik 2018 roku. Całkowity koszt prac wyniesie 3,3 mln zł, z czego 85% – czyli 2,8 mln zł zostaną pokryte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast pozostałe 500 tys. zł stanowić będzie wkład własny naszej parafii. Dla zdobycia tej kwoty będziemy starać się pozyskać dotacje z instytucji państwowych, niemniej jednak jakąś jej cześć będziemy musieli pokryć z funduszy parafialnych.

Swój WKŁAD W REALIZACJĘ TEJ INWESTYCJI można wnieść poprzez:

  • ofiary na tacę w każdą trzecią niedzielę miesiąca;
  • ofiary składane do skarbony znajdującej się pod chórem organowym;
  • dobrowolne wpłaty na specjalnie utworzone subkonto: 29 1600 1013 1846 5925 7000 0004.

UWAGA! Taką wpłatę można potraktować również jako Darowiznę na cele kultu religijnego, którą można odliczyć od podatku. Trzeba wówczas w tytule wpłaty umieścić adnotację: Darowizna na cele kultu religijnego – Renowacja Kościoła Kapucynów w Krośnie. Więcej na ten temat przeczytaj na: http://www.pit.pl/darowizny-koscielne/

Formularz przelewu (do pobrania i wydrukowania)

+ Aby przelać pieniądze poprzez internet (za pomocą karty kredytowej lub w systemie PayPal), kliknij w poniższy przycisk i postępuj zgodnie ze wskazówkami:
Będziemy wdzięczni za wszelkie złożone ofiary, dzięki którym wspólnie uda się przywrócić naszej świątyni jej pierwotny blask.

Bracia Kapucyni

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie
Pl. Konstytucji 3-go Maja 2, 38-400 Krosno
Nr. konta: 29 1600 1013 1846 5925 7000 0004

FE_PR_PION-Kolor
PODKARPACKIE-Kolor
FE_EFRR_POZIOM-Kolor
polichromia_1
fasada