logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Anonimowi Alkoholicy i Rodziny Alkoholików

Anonimowi Alkoholicy

Jest to wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym, sektą, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Spotkania:

Zebrania (mityngi) Anonimowych Alkoholików odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym. Poprzedzone są modlitwą różańcową w kościele o godz. 18.00 oraz Mszą Świętą o 18.30.

Opiekun duchowy: br. Jerzy Uram

Rodziny Alkoholików

Równolegle odbywają się spotkania grupy rodzinnej Al-Anon, która jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizowane jest to przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi. Wynika to z przekonania, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana nastawienia najbliższych może przyczynić się do jej wyleczenia.

Opiekun duchowy: br. Patryk Jankiewicz

aa_logo