logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie. Chce on pomóc małżeństwom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu prawdziwej jedności, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Budowaniu jedności między małżonkami służą podejmowane zobowiązania. Są to: codzienna modlitwa osobista (małżeńska i rodzinna), regularne czytanie Pisma Świętego, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia (systematyczna praca nad sobą, którą podejmują małżonkowie podczas „dialogu małżeńskiego”) i uczestnictwo w rekolekcjach. Wydaje się to trudne do realizowania i nierealne w dzisiejszym świecie. Jednak ci, którzy – na miarę swych możliwości, borykając się czasem z nawałem obowiązków zawodowych i rodzinnych, a także ze swymi słabościami – starają się żyć zasadami Domowego Kościoła, podkreślają, że jest to dla nich droga do szczęścia w małżeństwie.

Należący do Domowego Kościoła podkreślają, że im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym bardziej zbliża się też do swojego współmałżonka. Nie da się kochać Boga, nie kochając drugiego człowieka. A przecież mąż jest najważniejszym człowiekiem dla żony i odwrotnie. Dzięki spotkaniom w Kręgach Rodzin wielu małżeństwom udało się odkryć, że współmałżonek jest najbliższym bliźnim, a miłość w małżeństwie jest najwspanialszym darem, jaki mogą dać swoim dzieciom. Uczestnicy ruchu mówią, że życie według chryzmatów Domowego Kościoła pozwala budować więź małżeńską, opartą na relacjach z Bogiem i to jest najbardziej wartościowe. Miłość ciągle się pogłębia. Taka formacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a wiele par umocniła w miłości.

Spotkania:

Domowy Kościół działa zawsze w konkretnej parafii. Od 4 do 7 małżeństw tworzy krąg, w ramach którego odbywają się spotkania. Jedno z małżeństw jest odpowiedzialne za pracę formacyjną, duchowy wzrost wszystkich należących do kręgu, a także za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Odbywają się one raz w miesiącu, z udziałem kapłana, w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Jest to nie tylko spotkanie bliskich przyjaciół, ale przede wszystkim czas wspólnej modlitwy i dzielenia się codziennością, wiarą, problemami, sukcesami oraz zobowiązaniami, które służą rozwojowi duchowemu.

Chętnych do włączenia się w formację Domowego Kościoła prosimy o kontakt z opiekunem duchowym.

Opiekun duchowy: br. Jerzy Uram

domowy_kosciol1
domowy kościół