logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą osób urzeczonych osobą św. Franciszka, którzy chcą go naśladować w jego podążaniu za Chrystusem. Mogą do niego wstępować ludzie stanu wolnego, małżonkowie, kapłani diecezjalni – każdy, kto pragnie żyć ideałami św. Franciszka we współczesnym świecie. Ten sposób życia nie wymaga bowiem odejścia od rodzin i wykonywanej pracy.

Włączenie do wspólnoty następuje po odbyciu formacji złożonej z trzech etapów: wstępnej, początkowej i przyrzeczenia. Po złożeniu profesji wieczystej zaczyna się formacja stała, która trwa całe życie. Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie do świętości, prowadząc życie ewangeliczne według Reguły, apostołując przykładem, pełniąc dzieła miłosierdzia oraz budując braterski i ewangeliczny świat.

Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem publicznym w Kościele, o charakterze międzynarodowym, liczącym obecnie na świecie 500 tysięcy braci i sióstr. Dzieli się na wspólnoty międzynarodowe, narodowe, regionalne i miejscowe. W ciągu swoich dziejów wydał wielu błogosławionych i świętych. W Polsce liczy około 16 tysięcy członków działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych. Krakowska Prowincja Kapucynów sprawuje opiekę nad 1052 braćmi i siostrami zgromadzonymi w 31 wspólnotach miejscowych.

Spotkania:

W każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.30. Po Mszy św. spotkanie formacyjne w Domu Katechetycznym.

Opiekun duchowy: br. Jerzy Uram

fzś3