logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Grupa Modlitwy Ojca Pio

Grupy modlitwy, powstałe z inicjatywy św. Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i uczył jej sposobu.

Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio:

– pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów, przez posłuszeństwo im okazywane, których rzecznikiem jest kapłan-opiekun duchowny;

– modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym;

– wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa, według nauki św. Pawła;

– czynna miłość niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Spotkania:

W czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.30.  Jest to Msza zbiorowa w intencjach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo św. o. Pio. Intencje można składać do skarbonki pod obrazem tego Świętego w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Po Mszy św. w sali św. Franciszka ma miejsce spotkanie formacyjne. Grupa prowadzi ponadto nabożeństwa w poniedziałki o godz. 18.00.

Opiekun duchowy: br. Jerzy Uram

pio