logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Szczep harcerski Górskie Bractwo

27 kwietnia 1990 r. grupka młodych ludzi postanowiła rozpocząć Służbę Bogu i Polsce w szarych mundurach jako Szczep Górskie Bractwo w Krośnie. Szczep powstał przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i do dnia dzisiejszego ma tam swoją siedzibę – harcówkę. Naszym opiekunem duchowym jest zawsze jeden z braci z klasztoru.

Obecnie Szczep ok. 90 harcerek i harcerzy. Co roku latem organizujemy obozy letnie, które zazwyczaj odbywają się w Bieszczadach. Są one całkowicie przygotowywane i prowadzone przez nas samych. W ciągu roku organizowane są także różnego rodzaju biwaki oraz zimowiska i rajdy. Poprzez wędrówki czy wycieczki poznajemy własne okolice, swoje środowisko, a także uczymy się pracy i zabawy w grupie. Dodatkowymi obowiązkami, jakie należą do nas są przeróżne prace przy Klasztorze Kapucynów.

W ciągu roku wszystkie harcerki i harcerze pracują w swoich zastępach i drużynach. Zbiórki są prowadzone zarówno w harcówce, jak i na świeżym powietrzu. Do zadań, którymi możemy się poszczycić można również dołączyć corocznie wystawianą drużynę reprezentacyjną. Raz w miesiącu spotykamy się wszyscy na wspólnym kominku, by pośpiewać, pośmiać się w swoim towarzystwie oraz porozmawiać o sprawach najważniejszych dla działalności na kolejne miesiące. Swoją pracą i zabawą staramy się dążyć do osiągnięcia założonych celów, a przy ich zdobywaniu staramy się nie zapomnieć o Bogu i Polsce. Staramy się ponadto szkolić harcerzy w kierunku tak przydatnej umiejętności, jaką jest pierwsza pomoc przedmedyczna.

Opiekun duchowy: hm. br. Patryk Jankiewicz

harcerze