logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Hipoterapia dla niepełnosprawnych

Hipoterapia to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Hipoterapia jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawnienia dzięki obecności konia – współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości.

Hipoterapią objęte są osoby z problemami:

– neurologicznymi (mózgowe porażenie dziecięce, po przebytej chorobie Heinego-Medina czy przepuklinie oponowo-rdzeniowej, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, neuroterapie);

– ortopedycznymi (skoliozy, koślawość bioder i kolan, inne wady postawy, kręcz karku);

– natury psychicznej (autyzm, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, nerwice, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia zachowania, trudności szkolne wynikające z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego);

Zdaniem specjalistów, konie są dla tych osób najlepszą, żywą pomocą terapeutyczną, dydaktyczną i edukacyjną. Koń i jego ruch zapewnia możliwości rehabilitacyjne, niespotykane w innych metodach terapeutycznych. Kontakt z koniem daje wrażenie chodu ludzkiego, zmniejsza spastyczność mięśni, hamuje przetrwałe odruchy postawy, przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia, koryguje postawę ciała, zwiększa możliwości lokomocyjne, usprawnia bardzo łagodnie, pobudza do działania zmysły, uczy nowych umiejętności, relaksuje. Koń jest także „uniwersalnym stanowiskiem terapeutycznym”, które może zastąpić materac, piłkę, wałek oraz drabinkę.

Na hipoterapię kierowane są osoby niepełnosprawne tylko za zgodą lekarza, który zaświadcza o braku przeciwwskazań do tego rodzaju terapii lub aktywności ruchowej.

Hipoterapeuta i opiekun duchowy: o. Ewaryst Kutrzuba

hipoterapia