logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Ministranci - Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza – są to wybrani przedstawiciele ludu Bożego. Spełniają posługę pomocniczą w czasie liturgii w sposób określony przepisami Kościoła. To oni podają kapłanowi chleb i wino, które potem zostaną przemienione w Ciało i Krew Chrystusa.

Pierwszy ministrant służył Chrystusowi w czasie Jego ziemskiego życia. Oto tłum słuchający nauk Mistrza z Nazaretu zaczął odczuwać głód. Znalazł się jeden chłopiec, który „miał pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. (…) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym”. Cudowne rozmnożenie chleba, którym posiliły się tysiące ludzi – to wydarzenie rozpoczyna obecność chłopców jako pomocników w sprawowaniu liturgii. Usługujący, czyli ministranci, byli zawsze obecni w życiu Kościoła. Rozmaite czynności, które wykonywały poszczególne osoby, doprowadziły do podziału na stopnie ministranckie. Każdy ma swoje, ściśle określone miejsce w hierarchii. Jest to o tyle ważne, o ile liturgia pełna jest symboli i znaków, które ministranci mają przybliżać ludziom.

W naszej parafii posługuje ogółem dwudziestu dwóch ministrantów. Są oni podzieleni na: ceremoniarzy, lektorów, ministrantów i kandydatów na ministrantów. Każdego roku dany ministrant otrzymuje kolejny stopień w swojej posłudze. Wszystkich tych stopni jest siedem. Są one oznaczone przez kolor sznura, który przepasuje albę, będącą podstawowym strojem naszych ministrantów. Kandydaci na ministrantów noszą komże, choraliści, czyli ministranci śpiewu i dzwonków – sznury zielone, ministranci światła – sznury żółte, ministranci księgi i krzyża – sznury fioletowe, ministranci ołtarza – sznury czerwone, a lektorzy i ceremoniarze – sznury białe. Ceremoniarzy w naszej parafii jest obecnie trzech. Są to mianowani przez biskupa lektorzy, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem liturgii podczas ważnych uroczystości.

Poza liturgią ministranci mają swoje wspólnotowe życie, a mianowicie: zbiórki w małych grupach (każdy stopień w swojej grupie kierowanej przez animatora), mecze piłki nożnej czy wspólne wyjazdy.

Spotkania:

Kandydaci na ministrantów spotykają się na zbiórkach w piątek o godz. 17:00 w Domu Katechetycznym w salce św. Jana Pawła II.

Natomiast w pierwszy wtorek miesiąca cała wspólnota gromadzi się na Eucharystii sprawowanej w jej intencji, a następnie na spotkaniu ogólnym z opiekunem, na którym są omawiane bieżące sprawy wspólnoty.

Opiekun duchowy:

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest br. Tomasz Olejnik OFMCap, a pomocą służą mu: prezes: Mieszko Mączyński i animatorzy: Patryk Bałuka i Stanisław Stachurski.

Samo słowo ministrant pochodzi z łacińskiego słowa ministrare, które oznacza służyć. To sprawia, że głównym zadaniem ministrantów jest służba przy ołtarzu Chrystusa i dbanie o to, by liturgia była jak najpiękniejsza, co nasi ministranci starają się czynić.

Ministranci

Powiązane artykuły