logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna jest formacją służącą doprowadzeniu do dojrzałej wiary osoby już ochrzczone, ale potrzebujące gruntownego wprowadzenia w program Chrystusowego Kazania na górze.

Dzieje się to poprzez nauczenie słuchania Słowa Bożego, aktywnego, świadomego i pełnego uczestniczenia w liturgii oraz przeżywania miłości we wspólnocie chrześcijańskiej. Neokatechumenat pragnie odpowiedzieć na problem istnienia tak wielu ochrzczonych, którzy nie przyjęli Ewangelii na serio i nie są wprowadzeni w wiarę i w życie chrześcijańskie.

Droga Neokatechumenalna rozpoczęła się w roku 1964 wśród mieszkańców baraków ze slumsów w Madrycie, za sprawą Kiko Argüello i Carmen Hernández, którzy na prośbę samych ubogich, wśród których żyli, zaczęli głosić im Ewangelię Jezusa Chrystusa. W miarę upływu czasu, ów kerygmat skonkretyzował się w syntezie katechetycznej, opartej na trójnogu „Słowo Boże-Liturgia-Wspólnota”, która ma prowadzić ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej. W dniu 11 maja 2008 roku Papieska Rada do Spraw Świeckich, definitywnie zatwierdziła Statuty Drogi Neokatechumenalnej.

W naszej parafii Droga Neokatechumenalna jest obecna od 1991 r. Aktualnie działają w niej 3 wspólnoty.

Opiekuni duchowi (prezbiterzy):

II wspólnota – br. Jan Kania
III wspólnota – br. Jerzy Uram

neo

Powiązane artykuły