logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Redakcja "Przystani"

Miesięcznik parafialny „Przystań”

Pierwszy numer „Przystani”, która od początku wydawana jest jako miesięcznik, ukazał się w kwietniu 2004 roku, przed świętami Wielkanocnymi. Inicjatorem powstania pisma w kapucyńskiej parafii był o. Patryk Jankiewicz, zaś propozycja tytułu wyszła od jego współbrata o. Salezego Kafla.

Redaktorem naczelnym „Przystani” jest nadal o. Patryk. Obecnie współpracuje z nim regularnie zespół pięciu osób, który co miesiąc odbywa zebrania redakcyjne. Od blisko dwunastu lat grono to uległo niewielkiej zmianie, przy czym lista osób piszących jest dużo większa. Poza nielicznymi wyjątkami, autorami tekstów są parafianie.

Podstawową zawartość każdego numeru stanowią aktualności z życia parafii. Prezentujemy je w postaci krótkich materiałów informacyjnych lub szerzej – w formie artykułów, komentarzy, felietonów, wywiadów. W piśmie poruszamy tematykę religijną np. porady dotyczące praktyk religijnych, sakramentów. Publikujemy również artykuły poświęcone Krosnu, jego przeszłości i związkom z klasztorem, a sporadycznie również wydarzeniom krajowym, ważnym dla wszystkich katolików, a nie tylko członków Kościoła lokalnego. Dążąc do poszerzenia spektrum tematycznego, stale staramy się pozyskiwać i zachęcać do współpracy nowych autorów, którzy nie tylko reprezentują poszczególne wspólnoty parafialne, ale także różne środowiska miejscowe (harcerze, schola, studenci, nauczyciele).

W redagowaniu pisma (ostatnio ukazuje się dziewięć numerów w roku kalendarzowym), które rozchodzi się w nakładzie średnio 450 egzemplarzy, korzystamy wyłącznie z własnych publikacji.

Redaktor naczelny: o. Patryk Jankiewicz

Współpracują: Krzysztof Kamiński, Andrzej Kosiek, Zofia Moryto, Bernadetta Moskal, Grzegorz Moskal, ks. Andrzej Stefański, Roman Zimka

przystan