logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest modlitewną wspólnotą osób, z których każda codziennie modli się na Różańcu.

Członkowie Żywego Różańca odpowiadają na wezwanie Matki Bożej o modlitwę za świat, Kościół i we wszystkich sprawach potrzebujących modlitwy. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą, złożonej z 20 osób. Każda osoba z Róży przez miesiąc rozważa przynajmniej jedną, przydzieloną jej tajemnicę Różańca Świętego, dzięki czemu wspólnota codziennie odmawia cały różaniec.

Spotkania:

Odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 16.00.

Opiekun duchowy: br. Józef Ochał

żywa roza