logo2

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane w zespole klasztornym, w skład którego wchodzą Kościół i Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie wraz z otoczeniem”.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja 2 w Krośnie (38-400), w Klasztorze, w terminie do dnia 18.08.2017 roku, do godziny 12:00. Oferty mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – 04.08.2017 r. – plik pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 31.08.2017 r.– plik pdf